Fair-play ? sesongen 2012

Blindheim IL Fotball satser i år ekstra på Fair-play i alle ledd.

 

 

 

  

                                           
Fair-play – sesongen 2012
 
 
Blindheim IL Fotball satser i år ekstra på Fair-play i alle ledd.
 
Utstyr
Det er hentet inn Fair-play klubbdommervester som henger i dommergarderoben og som skal brukes ved alle kamper. Vi tar også sikte på å anskaffe kampvert-vester som vi anbefaler brukt ved hjemmekamper på alle nivå.
 
Bruk av Fair-play kontrakter
Det forventes at ALLE lag som minimum sørger for at spillerne underskriver standard fair-play kontrakter som er utarbeidet av NFF. Alternativt kan lagene selv utarbeide og få underskrevet kontrakter som inneholder fair-play retningslinjer.
 
Praktisk ved kampavvikling
I forbindelse med kampavvikling skal lagledere alltid håndhilse på motstanderes lagledere samt dommere, og ønske velkommen. Det skal være klart 3 fotballer til motstanderlag for oppvarming. Spillerne skal alltid ønske motstanderlaget lykke til før kampen starter.
Etter kampen skal spillerne takke motspillere og dommer for kampen, lagledere skal tilsvarende takke både dommere og lagledere for kampen.
 
Brudd skal gi konsekvenser
I de eldre klassene skal klare brudd på fair-play-prinsipp (hodeløse taklinger, stygg ordbruk, krangling med med- og motspillere, syting på dommer mv.) påtales og gi konsekvenser. De eldre klassene må være seg bevisst at de er forbilder for de yngre, og oppføre seg deretter.
I de yngre klassene skal barna rettledes til å forstå hvordan man skal oppføre seg.
 
Foreldrenes holdninger er viktige
Når det gjelder foreldre skal foreldrevettregler og fotballforbundets fair-play-regler hvert år sendes ut til alle foreldre.
 
Det skal rapporteres
Laglederne skal på slutten av sesongen rapportere inn hvilke fair-play-tiltak som er iverksatt på det aktuelle laget.
 
Vi oppmoder om at fair-play er tema på spiller- og foreldremøter.
 
 
Sportslig utvalg
Blindheim IL Fotball
 
 
©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift